Velkommen til 

Landslaget for Telemarkfe

Avlsmål og rasestandard

Avlsmål og rasestandard kan du lese her. Avlsmålene skal godkjennes på årsmøte vår 2019. 

Avlsplan

Avlsutvalget har utarbeidet en avlsplan for Telemarkfe. Den kan du lese her.

Avlsplanen skal godkjennes på årsmøte vår 2019. 

Innavl i Telemarksfeet

Det er mye innavl i Telemarkfeet. Les mer om situasjonen i denne brosjyren. 

Val av oksar og kuregisteret

Landslagets anbefalinger om oksebruk og hvorfor du skal holde Kuregisteret oppdatert finner du her.     

Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2017

Telemarkskyri

Oksebok

Lovar for Landslaget for Telemarkfe

Les mer ...

Årsmøtereferat 2019

Nyheter

Om oss

Om oss (mal)

Landslaget for Telemarkfe er avlsorganisasjonen for Telemarkfe i Norge. Laget har til formål å øke antall telemarkfe, ta vare på og utvikle rasen videre i samsvar med de til enhver tid gjeldende avlsmål.

Alle som har telemarkfe, eller som ønsker å støtte bevaringsarbeidet, kan bli medlemmer av laget.

Laget arrangerer også seminar og fagturer for å skape et godt miljø blant medlemmene.

Lovar for Landslaget for Telemarkfe

Les mer ...

Nettbutikk

Kontakt oss

916 19 850463 52 761
Nordbygdivegen 60, 3840 SELJORD
Orgnr 969 565 889

Sponsorer og samarbeidspartnere

Dyrsku’n Arrangement AS
Dyrsku’n Arrangement AS

 I over 150 år har handels- og landbruksmessa, folkefesten og fesjået Dyrsku'n samla over 90 000 menneske årleg frå heile Sør-Noreg. Det heile starta i 1850-åra då det vart avvikla fesjå på ein rekke plassar i Telemark. Her møtte bøndene fram for å handle og selje, fyrst og fremst var det handel med dyr, men etter kvart kom det òg andre varer til. Det var ikkje uvanleg at 4-500 dyr var for sal under marknadane.  I dag er det ein møtestad og kunnskapsarena med alt frå omsetnad av landbruks- og anleggsmaskiner i stor målestokk, kniv- og klokkehandel til lokalmat og ei husflidutstilling med utstillarar frå heile landet. Dyra finn du sjølvsagt fortsatt her. Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen til Dyrsku'n, som alltid startar 2. fredag i september!  

Dyrsku’n Arrangement AS

 I over 150 år har handels- og landbruksmessa, folkefesten og fesjået Dyrsku'n samla over 90 000 menneske årleg frå heile Sør-Noreg. Det heile starta i 1850-åra då det vart avvikla fesjå på ein rekke plassar i Telemark. Her møtte bøndene fram for å handle og selje, fyrst og fremst var det handel med dyr, men etter kvart kom det òg andre varer til. Det var ikkje uvanleg at 4-500 dyr var for sal under marknadane.  I dag er det ein møtestad og kunnskapsarena med alt frå omsetnad av landbruks- og anleggsmaskiner i stor målestokk, kniv- og klokkehandel til lokalmat og ei husflidutstilling med utstillarar frå heile landet. Dyra finn du sjølvsagt fortsatt her. Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen til Dyrsku'n, som alltid startar 2. fredag i september!  

Geno
Geno

Geno SA er morselskap i det produsenteide samvirkekonsernet Geno Gruppa. Kjernevirksomheten er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, embryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og utlandet  

Geno

Geno SA er morselskap i det produsenteide samvirkekonsernet Geno Gruppa. Kjernevirksomheten er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, embryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og utlandet  

Tine
Tine

Ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 10 000 TINE-gårder. 12 000 norske bønder. TINE er de mange små.  

Tine

Ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 10 000 TINE-gårder. 12 000 norske bønder. TINE er de mange små.  

Norsk genressurssenter
Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær i Norge.  

Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser og har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær i Norge.  

Urfe AS
Urfe AS

Urfe er eksklusivt kjøtt fra de stedegne, opprinnelige, gamle norske melkeferasene. Kjøttet er finfibret, ekstra smaksrikt og har en unik mersmak av norsk natur. Totalt finnes det kun rundt 2300 dyr av disse rasene i Norge.  

Urfe AS

Urfe er eksklusivt kjøtt fra de stedegne, opprinnelige, gamle norske melkeferasene. Kjøttet er finfibret, ekstra smaksrikt og har en unik mersmak av norsk natur. Totalt finnes det kun rundt 2300 dyr av disse rasene i Norge.  

Telemark Landbruksselskap
Telemark Landbruksselskap

Telemark Landbruksselskap er en privat forening – paraply – for 27 av fylkets mangfoldige landbruksorganisasjoner. I dag, som i over 240 år, er målet å bidra til en tidsmessig utvikling av landbruket i Telemark tufta på tradisjoner, ressurser og egenart.   

Telemark Landbruksselskap

Telemark Landbruksselskap er en privat forening – paraply – for 27 av fylkets mangfoldige landbruksorganisasjoner. I dag, som i over 240 år, er målet å bidra til en tidsmessig utvikling av landbruket i Telemark tufta på tradisjoner, ressurser og egenart.   

Fylkesmannen i telemark
Fylkesmannen i telemark

Fylkesmannen i telemark

Eckbos legate
Eckbos legate

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

Eckbos legate

Eckbos Legat er en privat allmennyttige stiftelse. Major og advokat Eivind Eckbo stiftet i 1923 det første av totalt elleve legater. I 2013 ble disse slått sammen til ett legat som årlig yter støtte til enkeltpersoner og ulike prosjekter som faller inn under legatets formål.

Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er ein kunnskapsorganisasjon med eit tverrfagleg miljø som set landbruks- og handelspolitikken ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Kunnskaps- og erfaringsmangfaldet hos medarbeidarane våre er styrken vår.  

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet er ein kunnskapsorganisasjon med eit tverrfagleg miljø som set landbruks- og handelspolitikken ut i livet og er eit støtte- og utgreiingsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Kunnskaps- og erfaringsmangfaldet hos medarbeidarane våre er styrken vår.  

Kunstner Jonny Andvik
Kunstner Jonny Andvik

Kunstner Jonny Andvik

Seljord Veterinærkontor
Seljord Veterinærkontor

Seljord Veterinærkontor opna i 1990 og driv veterinærverksemd i Vest-Telemark og Hjartdal kommune med kontor i Fyresdal og Rauland, samt hovudkontoret i Seljord  

Seljord Veterinærkontor

Seljord Veterinærkontor opna i 1990 og driv veterinærverksemd i Vest-Telemark og Hjartdal kommune med kontor i Fyresdal og Rauland, samt hovudkontoret i Seljord  

Telemark Fylkeskommune
Telemark Fylkeskommune

Telemark Fylkeskommune

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.